ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ยินดีต้อนรับต้อนรับนางนลินี เดชวัน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับต้อนรับนางนลินี เดชวัน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคุณครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความมือ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการจัดสรรงบประมาณวัสดุ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการรยะดับจังหวัดประจำปี 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อวท.ทุกสถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.จังหวัดประจำปี 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:44)

 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวงศ์สถิต เผือกพูล ครูปรัชญา กาญจนารัตน์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:30)

 

การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

 

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับการประเมิณ 11 แห่งเพื่อคัดเลือกตัวแทน อวท.อศจ.ศรีสะเกษทั้ง 3 ประเภทขนาด วันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 12:37)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 108 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like