ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ คุณครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ นายธนพร เวียงคำ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ นางสาวศุภิสรา สุขวรรณสุข นักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง ได้รับทุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเคมีหูหนาน(HCVT) เมืองฉางซา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาจีนและการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเคมีหูหนาน(HCVT) เมืองฉางซา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

งานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ"

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมงานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ" ในงานนี้ได้รับเกีตรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 01 October 2018 13:10)

 

โครงการนำร่องพัฒนาครูต้นแบบให้มีเทคนิคการสอนภาษาจีนและบูรณาการใช้สื่อการสอนในระบบออนไลน์

โครงการนำร่องพัฒนาครูต้นแบบให้มีเทคนิคการสอนภาษาจีนและบูรณาการใช้สื่อการสอนในระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและครูอาสาสมัครให้เป็น Teaching Team สามารถจัดทำแผนการสอน มีเทคนิคการสอนภาษาจีนและสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะ การเรียนรู้ด้านภาษา เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย โดยมีท่านผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นายสุรินทร์ บุญสนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และทีมงานจาก TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY CO. LTD. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

(ดร.สุภาพ สัจจสมภาร : รายงาน / ดร.สุภาพ สัจจสมภารค่ะ : ภาพ)

 

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา OTOP

 

คณะผู้บริหารคณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาOTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)


Last Updated (Wednesday, 26 September 2018 15:00)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 97 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like