ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประเมิณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 

การประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2560 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษส่งผลงานเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเทคนิคพลัง “ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเทคนิคพลัง “ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน และมีนักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกช่างยนต์ ร่วมฟังคำบรรยายในครั้งนี้
 

บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทยมอบเครื่องยนต์ให้แก่สถาบันการศึกษาสังกัด

 

ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานกรรมการบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด พร้อมด้วยคุณกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ คุณธนันยา เกียรติสุรนนท์ มอบเครื่องยนต์ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษทั้งรัฐและเอกชน 15 แห่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 

พิธีมอบเครื่องมือแก่ช่างชุมชน

 

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน)ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายเกริกไกร นาสมยนต์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายกิตติพงษ์ พรหมงาม จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางพัชรินทร์ สาตราคม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รับฟังการนำเสนอข้อมูล และร่วมในพิธีมอบเครื่องมือแก่ช่างชุมชนในครั้งนี้ด้วย

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณ แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภัคดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 124 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like