ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมและแก้ไขจุดบกพร่องหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาร่ใมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

 

อบรมลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

ชมรมลูกเสือสามัญ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญมีระเบียบวินัย สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง รวมทั้งช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละ ประโยชน์สุขเพื่อส่วนร่มมีความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมงานวันครูและกีฬาอาชีวะสามสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมประชุมงานวันครูและกีฬาอาชีวะสามสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ทำบุญ ตักบาตร นม ขนม ณ แผนกช่างไฟฟ้า

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมทำบุญ ตักบาตร นม ขนม ณ แผนกช่างไฟฟ้า ขนม นม ขนม ที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้จะนำไปแจกเด็กๆตามโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องในงานวันเด็ก วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 175 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like