ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมระดับชาติ ครั้งที่ 13 บัวหลวงเกมระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับรางวัลดังนี้ ฟุตซอลชายได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและวอลเลย์บอลหญิงได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดยมี นายวรรณดี กลมพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเหรียญแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)


 

 

Last Updated (Thursday, 13 September 2018 18:36)

 

การประเมินการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประเมินการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับชาติ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ประวิทย์  ราชภักดี ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 12 September 2018 22:24)

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยินดีตอนรับท่านรองชลธิชา วณิชศิริ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโนยีตาก เนื่องในโอกาสมาฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 12 September 2018 12:48)

 

งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ 61”

 

งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์”

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๑๗ แห่งเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)


Last Updated (Sunday, 09 September 2018 14:59)

 

ประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 28 ปีการศึกาษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 116 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like