ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ

 

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้เกียรติมาเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล สถานศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอาชีวศึกษา) Thailand Energy Award 2018

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล สถานศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอาชีวศึกษา) Thailand Energy Award 2018 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นตัวแทนรับรางวัลในงานนี้ มอบโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

Last Updated (Monday, 03 September 2018 14:21)

 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยประจำปีการศึกษา 2561

 

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมมัคคุเทศน้อยประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากคุณพรหมลิขิต อุรา มาเป็นวิทยากรในงานนี้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุม T-VET

Last Updated (Friday, 31 August 2018 16:44)

 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

 

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 มีคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล การประกวด SCIENCE SHOW การประกวดจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

งานมุฑิตาแผนกวิชาการบัญชี

 

 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีจัดงานร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุฑิตา แต่คุณครูปิยวรรณ ชวลิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET

Last Updated (Thursday, 30 August 2018 17:24)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 124 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like