ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558"

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้ซาบซึ้งในพระคุณแม่ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 11 August 2015 15:30)

 

นักศึกษาวิชาทหาร ซ้อมเหตุเกิดอัคคีภัย

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัย เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดย ชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ แก่ นักศึกษาวิชาทหาร และซักซ้อมเผชิญเหตุ แนะนำการใช้อุปกรณ์ การอพยพคน และการขนย้ายสิ่งของสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง ได้อย่างถูกต้อง รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกัน เมื่อเกิดเหตุจริง

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "นครลำดวนเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน นายวิเชียร์ บุญลี,นายอินทร์ จงจำ,นางสาวสุรีย์พร หาญนึก และคณะ ร่วมจัดการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมบูรณ์

(S4 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

Last Updated (Friday, 21 August 2015 11:17)

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รองเทอดศักดิ์ สรรพศรี

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ผู้อำนวยการ" ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ภัตตาคารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 05 August 2015 16:43)

 

พิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิคและทางยุทธวิธี โดยชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนอย่างได้ผล ชั้นปีที่ 3 ให้มีความรู้ทางเทคนิค และทางยุทธวิธี โดยสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ได้ตามลำดับ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 05 August 2015 15:20)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 53 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like