ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

>>>>>>>>  ดาวโหลด รายละเอียด ** คลิ๊ก ที่นี่  ** <<<<<<<<<<

 

Last Updated (Tuesday, 12 May 2015 11:24)

 

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธี การประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558 รหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1,032 คน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมในพิธี เพื่อให้แนวทาง นโยบายแก่นักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และนักศึกษากับอาจารย์ ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Monday, 11 May 2015 19:31)

 

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,300 คน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558  นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนนักศึกษา ใหม่ รับทราบนโยบาย และระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน       ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 17:05)

 

การสอบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาเทียบโอนความรู้

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีการสอบประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานชีพ รุ่นที่ 9 โดย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีสังขะ  นางประจักรศรี สุต๋า หัวหน้างานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ และคณะครูผู้สอน ร่วมในพิธี เพื่อสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และสอบมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

(S2 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:30)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในการประหยัดพลังงาน

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง PLC ในการประหยัดพลังงาน ระหว่าง วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยคณะวิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย นายบุญชูู สมบูรณ์เพ็ญ รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ประสิทธิ์ นาทิน และคณะ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนภาควิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมใจเรียนรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายสู่การประหยัดพลังงานต่อไป

(S2 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:28)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 123 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like